KONSULTACIJOS ELEKTRONINIU PAŠTU

Šiuo metu viešojo sektoriaus apskaitos darbuotojams iškyla daug spręstinų klausimų susijusių ne tik su kasdienine veikla, bet ir dėl veiklos pokyčių kuriuos lėmė paskelbta ekstremali padėtis.

Siekiant palengvinti šių klausimų sprendimą, siūlome viešojo sektoriaus apskaitos darbuotojams konsultacijas elektroniniu paštu.

Konsultuoja lektorė Renata Paškauskienė

Konsultacijų kaina – 50 € + PVM (60,50 €) už 1 mėnesį.

Viešojo sektoriaus apskaitos darbuotojai galės konsultuotis:

  1. VSAFAS taikymo klausimais;
  2. Valstybės ir savivaldybės turto valdymo klausimais;
  3. Biudžeto išlaidų apskaitos klausimais;
  4. Darbo kodekso taikymo klausimais;
  5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo taikymo klausimais.

Paklausimai (apmokėjus už paslaugas) teikiami el. paštu apskaita@factussum.lt , į gautus klausimus bus atsakoma per 3 darbo dienas.

Informacija dėl konsultacijų užsakymo: konsultacijos@factussum.lt, mob. 8 615 23 777

REGISTRUOTIS ČIA

2019 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Seminaras skirtas VSAFAS aptarimui, bei ūkinių operacijų ir kitų apskaitos  situacijų praktinei analizei, kad būtų užtikrintas sėkmingas 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įkėlimas į VSAKIS.

Informacijos apie pasikeitimus VSAKIS, buvusias klaidas, pateikimas, klaidų VSAKIS duomenyse prevencijos analizė. Kartu seminaro metu bus pateikiama informacija dėl ataskaitų sudarymo reikalavimus pagal VSAFAS tiek atskaitomybę rengiant pirmą kartą (naujiems VSS), tiek atskaitomybę rengiant jau ne pirmus metus.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBO APMOKĖJIMO TOLIMESNIS PERTVARKYMAS, POKYČIAI NUO 2020-01-01

Seminarą veda VSAFAS mokymo programų vadovė, lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Mokymo programos tikslas

– išnagrinėti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo naujos redakcijos, kuri įsigalioja nuo 2020-01-01, taikymą. Išmokti pritaikyti šio įstatymo nuostatas, aptarti kokius veiksmus turi atlikti įstaigų atsakingi asmenys keičiant darbo sutartis, nustatant darbuotojų lygius ir grupes, nustatant darbo užmokestį, sąsajos su Darbo kodekso nuostatų reikalavimais.

RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2019 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Seminarą veda VSAFAS mokymo programų vadovė, lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Mokymo programos tikslas –

aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi 2019 metais ir įsigalios 2020 metais. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams.