VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE

MOKYMO PROGRAMA

Mokymai skirti įstaigų vadovams, apskaitos darbuotojams ir kitiems atsakingiems asmenims kurie betarpiškai dalyvauja vidaus kontrolės procesuose. Mokymo metu bus nagrinėjami vidaus kontrolės organizavimą nustatantys teisės aktai, vidaus kontrolės procesai, atsakingų darbuotojų vaidmenys vidaus kontrolės procese.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE Read More »

KĄ TURI ŽINOTI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO VADOVAS ORGANIZUOJANT FINANSINĘ VEIKLĄ IR DARBO SANTYKIUS

MOKYMO PROGRAMA

Siūloma mokymo programa skirta biudžetinių įstaigų vadovams. Mokymų metu bus aptariama kokią vadovo atsakomybę apibrėžia Civilinis kodeksas, naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymas, ir kiti teisės aktai.

Ne maža dalis vadovo funkcijų sudaro ir darbo santykių organizavimas. Todėl seminaro metu bus aptariamas individualių darbo santykių reglamentavimas: priėmimas, darbo sutarties sąlygos, poilsis, atleidimas. Taip pat neatsiejama darbo santykių dalis – darbo apmokėjimo reguliavimas, kuris keitėsi nuo 2024-01-01, priėmus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą. 

Užsiėmimų metu bus galimybė išnagrinėti konkrečias dalyvių pateiktas situacijas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

KĄ TURI ŽINOTI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO VADOVAS ORGANIZUOJANT FINANSINĘ VEIKLĄ IR DARBO SANTYKIUS Read More »

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA

MOKYMO PROGRAMA

Seminaras skirtas įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir pan.), kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise ir jį apskaito pagal VSAFAS reikalavimus. Nuolat yra keičiamos nuostatos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose, todėl būtina peržiūrėti įstaigos turimo turto valdymo procedūras ir įvertinti ar vidiniuose įstaigos dokumentuose yra įtvirtinti visi šių teisės aktų pasikeitę reikalavimai. Turto apskaitos kontrolės galutinis įtvirtinimas – inventorizacija: jos paskelbimas, dažnumas, vykdymas, rezultatų įforminimas ir užregistravimas apskaitoje.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA Read More »