2022 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Seminaras skirtas supažindinti su nauja VSAKIS aplinka, kitais dėl naujos aplinkos atsiradusiais pokyčiais, aptarti duomenų į VSAKIS pateikimo eigai, pateikti aiškinamojo rašto lentelių pildymo tvarką. Išanalizuoti dažniausiai nustatomas klaidas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.