Mokymo paslaugos:

Mokymo paslaugos įvairios teisinės formos juridinių asmenų darbuotojams:

  • Viešojo sektoriaus subjektų finansų tarnybų darbuotojams: VSAFAS nuostatų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, taikymas. Duomenų pateikimo į VSAKIS procesų analizė, konsultacijos.

  • Viešojo sektoriaus atsakingiems darbuotojams: dokumentų rengimas, sutarčių sudarymas ir administravimas, viešosios sutartys, veiklos teisinis reguliavimas, viešojo administravimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymas.

  • Privataus sektoriaus atsakingų darbuotojams: sutarčių sudarymas ir administravimas, jų kontrolė, veiklos teisinis reguliavimas.

  • Visų teisinių formų subjektų darbuotojams: investicinių projektų rengimas, veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas.

UAB „FACTUS SUM“ Valstybės tarnybos departamento 2014 m. sausio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. 27V-15 yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.