Teisinės paslaugos:

Teisinės paslaugos juridiniams asmenims:

  • Įmonių steigimas: privačių (IĮ, MB, UAB, ŽŪB, TŪB) juridinių asmenų, viešųjų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų) juridinių asmenų steigimas, jų steigimo dokumentų rengimas.

  • Įmonių reorganizavimas: juridinio asmens teisinės formos keitimui reikalingų dokumentų rengimas. Atstovavimas reorganizuojant įmonę.

  • Įmonių likvidavimas: likvidavimo dokumentų rengimas, atstovavimas išregistruojant įmones.

  • Įmonių veiklos dokumentų rengimas ir vertinimas: įsakymų projektų, darbo sutarčių, materialinės atsakomybės sutarčių, prašymų, raštų, pretenzijų ir kitų dokumentų rengimas.

  • Ikiteisminis skolų išieškojimas: pranešimų ir pretenzijų rengimas bei jų siuntimas skolininkams, derybos su skolininkais, susitarimų dengti skolą dalimis rengimas.

  • Skolų išieškojimas teismine tvarka: procesinių dokumentų (ieškinių, dublikų, triplikų, atskirųjų skundų, taikos sutarčių, pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo) rengimas, šių dokumentų pateikimas teismui, juridinio asmens atstovavimas teisme.

  • Teismo nutarčių ir sprendimų aiškinimas.

  • Įvairių komercinių sutarčių rengimas: pirkimo – pardavimo, preliminarių, nuomos, panaudos, paskolos, rangos, reikalavimo teisių perleidimo, tarpininkavimo ir kitų sutarčių rengimas, jų teisinė analizė, konsultavimas sutarčių rengimo ir vykdymo klausimais.