2019 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Trukmė – 6 akademinės valandos.

Seminaras skirtas VSAFAS aptarimui, bei ūkinių operacijų ir kitų apskaitos  situacijų praktinei analizei, kad būtų užtikrintas sėkmingas 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įkėlimas į VSAKIS.

Informacijos apie pasikeitimus VSAKIS, buvusias klaidas, pateikimas, klaidų VSAKIS duomenyse prevencijos analizė. Kartu seminaro metu bus pateikiama informacija dėl ataskaitų sudarymo reikalavimus pagal VSAFAS tiek atskaitomybę rengiant pirmą kartą (naujiems VSS), tiek atskaitomybę rengiant jau ne pirmus metus.

Mokymo programos turinys:

1. Duomenų įkėlimas į VSAKIS.

 • Tarpusavio operacijų derinimas. Duomenų įkėlimas;
 • Finansinės būklės ataskaitos duomenų įkėlimas;
 • Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų įkėlimas;
 • Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenys;
 • Pinigų srautų ataskaitos duomenų įkėlimas;
 • Aiškinamojo rašto duomenų įkėlimas;
 • Nederinamų operacijų pateikimas;
 • Kiti veiksmai, kurie reikalingi sėkmingam ir teisingam ataskaitų duomenų pateikimui į VSAKIS.
 • Pertvarkomų VSS duomenų pateikimas į VSAKIS.

2. Teisės aktų reikalavimai atskaitomybei ir apskaitai:

 • Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimai ataskaitoms.
 • Metinių ir tarpinių ataskaitų teikimas pagal VSAFAS reikalavimus. Ataskaitų pateikimas Juridinių asmenų registrui (taikoma VšĮ).
 • Likučių perkėlimo aktualijos, taikant VSAFAS pirmą kartą.
 • Turto apskaitos peržiūra rengiantis sudaryti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Finansavimo sumos, gautino ir mokėtinos sumos, dažniausiai pasitaikančios klaidos ir ataskaitų tikrinimo principai. Finansavimo sumų pažymos sudarymas.
 • 2019 metų pelno mokesčio apskaičiavimas pelno nesiekiančiose organizacijose, rezultato pateikimas apskaitoje pagal VSAFAS. Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos taikymo aktualijos 2019 – 2020 metais

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 100 EUR (Dalyvaujant dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Seminarų vietos ir datos

 1. Vilkaviškis vasario 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė, adresu S. Nėries  g. 1, Vilkaviškis
 2. Šakiai vasario 7 d. Šakių kultūros centro konferencijų salė, adresu Nepriklausomybės g. 7, Šakiai
 3. Alytus  vasario 18 d. Alytaus kolegija, adresu Studentų g. 17, Alytus
 4. Lazdijai vasario 19 d., Lazdijų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė, adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai
 5. Šiauliai vasario 21 d. Šiaurės Lietuvos kolegija, adresu Tilžės g. 22, Šiauliai
 6. Panevėžys vasario 25 d. viešbučio ROMANTIC konferencijų centras, adresu Kranto g. 24, Panevėžys
 7. Šilutė vasario 28 d. H. Šojaus konferencijų centras, adresu Lietuvininkų g. 4, Šilutė
 8. Kaunas kovo 4 d. viešbučio HOF Hotel konferencijų salė, adresu Maironio g. 21A, Kaunas
 9. Palanga kovo 5 d. viešbučio PALANGOS VĖTRA konferencijų centro salė VERSMĖ, adresu S. Daukanto g. 35, Palanga

Registracija