2020 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Seminaras skirtas VSAFAS aptarimui, bei ūkinių operacijų ir kitų apskaitos  situacijų praktinei analizei, kad būtų užtikrintas sėkmingas 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įkėlimas į VSAKIS.

Informacijos apie pasikeitimus VSAKIS, buvusias klaidas, pateikimas, klaidų VSAKIS duomenyse prevencijos analizė.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

Mokymo programos turinys:

1. Trumpas įvadas (priminimas) darbu su VSAKIS: prisijungimas, periodo nustatymas, kiti paruošiamieji darbai, darbo eiliškumo parinkimas.

2.  Informacijos apie turto judėjimą ir duomenis pateikimas VSAKIS. Nemokamas turto gavimas, vertės pokyčiai, pergrupavimas. Pagal panaudą perduoto/gauto turto pateikimas.

3.  Informacijos apie gautinas/mokėtinas sumas pateikimas VSAKIS. Likučių derinimas su VMI, SODRA, iždu.

4.  Informacijos apie finansavimo sumas pateikimas VSAKIS. Sumų suderinimas su finansuotoju.

5.  Informacijos apie pajamas/sąnaudas pateikimas VSAKIS. Sumų derinimas su kitais VSS, iždu. Pajamų ir sąnaudų grupavimas.

6.  24 VSAFAS priedo pateikimas į VSAKIS. Ryšys tarp ataskaitų eilučių.

7.  Naujovės rengiant metinį aiškinamąjį raštą. Naujos aiškinamojo rašto lentelės apie lėšas gautas/perduotas pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

8.  Viešųjų įstaigų (VšĮ) ir kitų nepelno organizacijų, kurios yra VSS (išskyrus biudžetinės įstaigas) prievolės Juridinių asmenų registrui, VMI.

9. Trumpa pakeistų VSAFAS apžvalga.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 80 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Nuotolinių seminarų datos ir registracija