BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBO APMOKĖJIMO TOLIMESNIS PERTVARKYMAS, POKYČIAI NUO 2020-01-01

Seminarą veda VSAFAS mokymo programų vadovė, lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Mokymo programos tikslas – išnagrinėti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo naujos redakcijos, kuri įsigalioja nuo 2020-01-01, taikymą. Išmokti pritaikyti šio įstatymo nuostatas, aptarti kokius veiksmus turi atlikti įstaigų atsakingi asmenys keičiant darbo sutartis, nustatant darbuotojų lygius ir grupes, nustatant darbo užmokestį, sąsajos su Darbo kodekso nuostatų reikalavimais.

Seminaras skirtas biudžetinėms įstaigoms. Trukmė – 8 akademinės valandos.

 1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo naujos redakcijos taikymo sritys. Įstatyme išdėstytų sąvokų analizė ir susiejimas su kitais teisės aktais.
 2. Biudžetinių įstaigų grupės ir pareigybių grupės. Išsilavinimo, įgyto iki 1995 metų pripažinimas. Profesinės darbo patirties ir vadovaujamo darbo patirties sąvoka. Atskirų darbuotojų kategorijos, jų priskyrimas, kitų teisės aktų taikymas.
 3. Pareigybių sąrašo parengimas ir tvirtinimas. Darbuotojų pareigybių aprašymų parengimas. Pavyzdiniai dokumentai.
 4. Pareiginė alga: bazinis dydis, pastovioji dalis, kintamoji dalis. Darbo apmokėjimo sistemos nustatymas, pavyzdiniai dokumentai.
 5. Atskirų darbuotojų grupių (vadovaujančių darbuotojų, specialistų, kvalifikuotų darbuotojų, mokytojų ir kitą panašią veiklą vykdančių darbuotojų, kultūros darbuotojų ir pan. darbuotojų) darbo apmokėjimo dydžių perskaičiavimas ir nustatymas. Kitų teisės aktų dėl darbuotojų kvalifikacijos pripažinimo taikymas. Darbuotojų atstovų dalyvavimas nustatant naują darbo apmokėjimo sistemą.
 6. Darbuotojų darbo sutarčių keitimo reikalavimai, darbuotojų informavimas ir konsultavimas pagal darbo sutartis.
 7. Kitos išmokos (priemokos, priedai, premijos, pašalpos) pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą.
 8. Darbuotojų vertinimo sąlygų nustatymas, metinės užduotys darbuotojams, dokumentų pavyzdžiai.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 100 EUR (Dalyvaujant dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Seminarų vietos ir datos

 1. PANEVĖŽYS sausio 7 d., viešbučio ROMANTIC konferencijų centro salė SENVAGĖ, adresu Kranto g. 24, Panevėžys (žemėlapis)
 2. ŠIAULIAI sausio 9 d., Šiaurės Lietuvos kolegijos konferencijų salė, adresu Tilžės g. 22, Šiauliai (žemėlapis)
 3. KAUNAS sausio 14 d., viešbučio Kaunas Hotel konferencijų centro salė SANTAKA, adresu Laisvės al. 79, Kaunas (žemėlapis)
 4. MARIJAMPOLĖ sausio 15 d., viešbučio MERCURE konferencijų centro salė VILNIUS I, adresu J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė (žemėlapis)
 5. PALANGA sausio 21 d., viešbučio PALANGOS VĖTRA konferencijų centro salė VERSMĖ, adresu S. Daukanto g. 35, Palanga (žemėlapis)
 6. KRETINGA sausio 22 d., Kretingos dvaro centrinių rūmų BALTOJI salė, adresu  Vilniaus g. 43, Kretinga (žemėlapis)
 7. KĖDAINIAI sausio 28 d., Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos konferencijų salė, adresu Josvainių g. 40, Kėdainiai (žemėlapis)
 8. UTENA sausio 29 d., viešbučio ANGELAS konferencijų salė, adresu Aukštaičių g. 2, Utena (žemėlapis)

Registracija

* Pažymėti laukai privalomi