DARBO APMOKĖJIMO IR KITŲ IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS VSS

Mokymų tikslas – aptarti naujausią praktiką taikant Darbo kodekso pakeitimus įsigaliojusius 2022 – 2023 metais, taip pat aptarti įvairias atlygio už darbą formas bei apmokėjimą už kitus laikotarpius.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

  1. Trumpa apžvalga: teisės aktai reglamentuojantys darbo užmokesčio dydžių nustatymą ir įforminimą, apmokestinimą reglamentuojantys teisės aktai, kitas išmokas darbuotojams reglamentuojantys teisės aktai.
  2. Kaip turi būti įformintas darbo užmokesčio nustatymas konkrečiam darbuotojui ir kokia informacija turi pasiekti apskaitos darbuotoją, kuris atsakingas už darbo užmokesčio ir kitų išmokų apskaičiavimą, tai apibendrinančių apskaitos registrų sudarymą, išmokų apmokestinimą ir deklaravimą.
  3. Darbo užmokesčio struktūra, minimalūs ir maksimalūs dydžiai. Pastovioji alga, iš ko ji susideda, koeficientų „priklausiniai“. Kintamoji alga, jos leistini dydžiai, skaičiavimo „bazė“. Priedai ir priemokos, jų dydžiai. Premijos (kad vienkartinė, kada metinė), jų dydžiai, kaip skaičiuojamos.
  4. Vidutinis darbo užmokestis: skaičiavimo tvarka, kokioms išmokoms jis naudojamas. Atostoginiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, nedarbingumo išmokos, kurias moka darbdavys, išeitinės išmokos. „Mamadieniai“, kitos apmokamos dienos, kai turi būti skaičiuojamas VDU. Ilgalaikio darbo išmokų skaičiavimo tvarka ir kokias teisės aktais tas skaičiavimas yra reglamentuotas. Darbo užmokesčio skaičiavimas kai darbuotojas dirba viršvalandžius, šventinę dieną ir pan., t.y. kada yra nukrypimai nuo įprastinio darbo laiko. Darbo užmokesčio skaičiavimas kai darbuotojas yra komandiruotėje.
  5. Darbuotojams neapmokamas laikas: nemokamos atostogos, kitos tikslinės atostogos, pravaikštos, nebuvimas darbe administracijos leidimu tik dalį arba visą darbo dieną.
  6. Kitos išmokos: pašalpos, kompensacijos, bei kitos atsitiktinės išmokos.
  7. Darbo užmokesčio ir kitų išmokų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu, pastebėjimai dėl NPD, socialinio draudimo įmokos, SODROS „lubos“ ir „grindys“. Išskaitos iš darbo užmokesčio ir kitų išmokų, kada jos privalomos pagal teisės aktus, o kada tai laisvas susitarimas (ar būtinai tenkinamas) tarp darbuotojo ir darbdavio.
  8. Informacijos apie darbo užmokestį ir kitas išmokas teikimas VMI, SODRAI, kitoms valstybės institucijoms, pačiam darbuotojui: deklaracijos, ataskaitos, pažymų/pranešimų rengimas ir pateikimas.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 110 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Nuotolinio seminarų data

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)