DARBO SANTYKIŲ IR DARBO APMOKĖJIMO AKTUALIJOS PO 2020-08-01

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Trukmė – 8 akademinės valandos.

Mokymo programos tikslas – aptarti Darbo kodekso nuostatas tiek, kiek jos reikalingos darbo užmokestį skaičiuojantiems asmenims, pagal įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie sudarytas sutartis, suteiktas atostogas (kasmetines ir tikslines), darbą esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą naktį. Aptarti išskaitų (mokesčių ir kitų išlaidų) teisines reguliavimo sritis. Įvertinti, ką turi žinoti darbo užmokesčio skaičiuotojas, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio reguliavimą. Aptarti vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo aktualijas.

Mokymo programos turinys:

 1. Kokia susisteminta informacija turi pasiekti asmenį, kuris skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį.
 2. Darbo laiko apskaitos informacijos registravimas, sisteminimas, įforminimas.
 3. Darbo užmokestis: kada privalo būti nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis, kada nustatomas valandinis darbo užmokestis ir kiek tai aktualu darbo užmokestį skaičiuojančiam asmeniui.
 4. Darbo kodeksas ir darbo apmokėjimas: prastova, darbdavio pertvarkymas, nuotolinis darbas, darbas komandiruotėje, Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.
 5. Darbo kodekso pakeitimų nuo 2020-08-01 analizė, į ką atkreipti dėmesį viešojo sektoriaus subjektas.
 6. Darbo kodeksas ir darbo užmokestis: apmokėjimas esant kasmetinėse arba tikslinėse atostogose. Darbdavio pareiga mokėti nedarbingumo išmoką.
 7. Vidutinis darbo užmokestis: kokios išmokos patenka į VDU, VDU skaičiavimo tvarka, darbo užmokesčio pokyčių įtaka VDU. Atnaujinta VDU skaičiavimo tvarka.
 8. Darbo santykių pasibaigimas: atleidimo pagrindas ir išmokos (kompensacija už nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos, ilgalaikio darbo išmoka).
 9. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos: pastoviosios algos sudėtis, kintamosios algos sudėtis, priemokų sudėtis, premijų dydis, materialinės pašalpos.
 10. Darbo užmokesčio privalomas apmokestinimas: gyventojų pajamų mokestis, neapmokestinamasis pajamų dydis ir jo taikymo tvarka, socialinio draudimo mokesčiai, papildomas pensijos kaupimas.
 11. Kitos išskaitos privalomos išskaitos iš darbo užmokesčio: profsąjungos nario mokesčiai, išskaitos pagal vykdomuosius raštus.