DARBO SANTYKIŲ IR DARBO APMOKĖJIMO AKTUALIJOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE

Mokymo programos tikslas – aptarti Darbo kodekso nuostatas tiek, kiek jos reikalingos darbo užmokestį skaičiuojantiems asmenims, pagal įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie sudarytas sutartis, suteiktas atostogas (kasmetines ir tikslines), darbą esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą naktį. Vidutinis darbo užmokestis. Darbo kodekso pasikeitimai po 2022-08-01. Papildoma tema – biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo apžvalga.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

  1. Kokia susisteminta informacija turi pasiekti asmenį, kuris skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį.
  2. Darbo laiko apskaitos informacijos registravimas, sisteminimas, įforminimas.
  3. Darbo užmokestis: kada privalo būti nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis, kada nustatomas valandinis darbo užmokestis ir kiek tai aktualu darbo užmokestį skaičiuojančiam asmeniui.
  4. Darbo kodeksas ir darbo apmokėjimas: prastova, nušalinimas nuo darbo, darbdavio pertvarkymas, nuotolinis darbas, darbas komandiruotėje, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu arba lauko sąlygomis.
  5. Kitos išmokos darbuotojams: komandiruočių įforminimas, dienpinigiai ir išlaidų kompensavimas.
  6. Darbo kodeksas ir darbo užmokestis: apmokėjimas esant kasmetinėse arba tikslinėse atostogose. Darbdavio pareiga mokėti nedarbingumo išmoką.
  7. Vidutinis darbo užmokestis: kokios išmokos patenka į VDU, VDU skaičiavimo tvarka, darbo užmokesčio pokyčių įtaka VDU.
  8. Darbo santykių pasibaigimas: atleidimo pagrindas ir išmokos (kompensacija už nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos, ilgalaikio darbo išmoka).
  9. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos: ar įvertinti visi 2022 m. pasikeitimai.
  10. Darbo kodekso pasikeitimų, priimtų 2022 metais, apžvalga.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 90 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Nuotolinių seminarų datos