KĄ TURI ŽINOTI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO VADOVAS ORGANIZUOJANT FINANSINĘ VEIKLĄ IR DARBO SANTYKIUS

Siūloma mokymo programa skirta viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų) vadovams. Mokymų metu bus aptariama kokią vadovo atsakomybę apibrėžia Civilinis kodeksas, Biudžetinių įstaigų įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Didelę dalį vadovo funkcijų sudaro ir darbo santykių organizavimas. Todėl seminaro metu bus aptariamas individualių darbo santykių reglamentavimas: priėmimas, darbo sutarties sąlygos, poilsis, atleidimas. Taip pat neatsiejama darbo santykių dalis – darbo apmokėjimo reguliavimas. 

 Užsiėmimų metu bus galimybė išnagrinėti konkrečias dalyvių pateiktas situacijas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

 1. Reikalavimai sudarant juridinių asmenų dokumentus, jų rekvizitai, privalomos ar laisvos formos dokumentai.
 2. Informacijos pateikimas valstybės registrams, mokesčių administratoriui, statistikos departamentui, socialinio draudimo įstaigai, savininko funkcijas įgyvendinančiai institucijai. Vadovo pareiga organizuoti šios informacijos pateikimą.
 3. Lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių finansinę veiklą ir darbuotojų atsakomybę įstaigoje, visuma:
  • vidaus kontrolės politikos, kuri privalo būti įstaigoje, reglamentavimas;
  • atsakingų darbuotojų teisės ir pareigos;
  • finansų ir turto valdymas.
 4. Darbo santykiai viešojo sektoriaus subjektuose:
  • darbo tvarkos taisyklės, darbo apmokėjimo sistema, darbo laiko apskaita;
  • Darbo kodekso pakeitimai, kurie įsigaliojo 2022 – 2023 metais;
  • kiti aktualūs klausimai susiję su darbo santykiais: atostogos, apmokamas laisvas laikas, nemokamas laisvas laikas;
  • darbo užmokesčio struktūra;
  • kitos išmokos darbuotojams: pašalpos, komandiruočių išmokos, įvairios kompensacijos.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 110 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Nuotolinio seminarų data

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)