VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE

MOKYMO PROGRAMA

Mokymai skirti įstaigų vadovams, apskaitos darbuotojams ir kitiems atsakingiems asmenims kurie betarpiškai dalyvauja vidaus kontrolės procesuose. Mokymo metu bus nagrinėjami vidaus kontrolės organizavimą nustatantys teisės aktai, vidaus kontrolės procesai, atsakingų darbuotojų vaidmenys vidaus kontrolės procese.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

Mokymo programos turinys:

 1. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir lydimųjų teisės aktų apžvalga.
 2. Vidaus kontrolės elementai (aplinka, rizika, veiklos analizė, informavimas ir komunikavimas, stebėsena)
 3. Vidaus kontrolės sritys: bendroji įstaigos veikla, ūkinė ir finansinė veikla:
  • Veiklos procesų reglamentavimas;
  • Administracinės veiklos reglamentavimas;
  • Darbo santykių reglamentavimas;
  • Ūkinės veiklos reglamentavimas;
  • Finansinės veiklos reglamentavimas.
 4. Finansų kontrolė – sudėtinė vidaus kontrolės dalis.
 5. Įstaigos veiklos procesų stebėsena ir vertinimas vidaus kontrolės tikslais.

Seminaro data ir kaina

Nuotolinio seminaro kaina 110€ asmeniui.

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)