RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2019 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Seminarą veda VSAFAS mokymo programų vadovė, lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Mokymo programos tikslas –aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi 2019 metais ir įsigalios 2020 metais. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, todėl jis gali keistis atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

Trukmė – 8 akademinės valandos.

 1. Bendrasis apskaitos organizavimas: naujienos teisės aktuose. Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai.
 2. Vidaus kontrolės sistema įstaigoje: nauja Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo redakcija įsigaliosianti nuo 2020 m. sausio 1 d.
 3. Darbo santykiai: Darbo kodekso nuostatų pasikeitimų apžvalga, atostogos nuo 2020 m. liepos 1 d., darbo laiko apskaita įvairioms darbuotojų grupėms (mokytojų, socialinių paslaugų darbuotojų, kultūros darbuotojų, dirbančių pamainomis), Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktai dėl Darbo kodekso įgyvendinimo.
 4. Darbo apmokėjimas: Darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimų pagrindiniai akcentai 2019 – 2020 metais, Viešųjų įstaigų darbo apmokėjimo reglamentavimas, komisijų, sudarytų pagal įstatymą darbo apmokėjimo reglamentavimas nuo 2019- m. liepos 1 d., Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktai dėl Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų apžvalga.
 5. Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2020 metų: gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai. Lėšų poreikio darbo užmokesčiui skaičiavimo tvarkos pakeitimai. Atnaujinto 24 VSAFAS išsami analizė. Naujos 2020 metų aiškinamojo rašto lentelės, duomenų kaupimas joms sudaryti.
 6. Įstaigų atskirų veiklų reglamentavimo pokyčiai: atnaujinta automobilių naudojimo tvarka tiek biudžetinėse, tiek viešosiose įstaigose, gautos paramos panaudojimo ataskaitos sudarymo papildyti reikalavimai. Atnaujinta grynųjų pinigų gavimo dokumentų ir bilietų naudojimo tvarka. Nauja redakcija išdėstyto 11 VSAFAS analizė, 2020 metų aiškinamojo rašo lentelės, duomenų kaupimas joms sudaryti.
 7. Atskirų apskaitos sričių naujienos: turto duomenų pateikimas finansinėse ataskaitose, naujausios rekomendacijos dėl turto apskaitos, viso turto, įskaitant gautinas ir mokėtinas sumas, inventorizacija. Finansavimo duomenys: gautinas/gautas finansavimas, panaudoto finansavimo sumos.

Seminarų vietos ir datos

 1. PRIENAI lapkričio 7 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centro MAŽOJI konferencijų salė, adresu Vytauto g. 35, Prienai (žemėlapis)
 2. KALVARIJA lapkričio 12 d., kavinės TROBIAI konferencijų centras, adresu Laisvės g. 13, Kalvarija (žemėlapis)
 3. ŠAKIAI lapkričio 19 d., ZYPLIŲ dvaro ansamblio centrinių rūmų salė, adresu Beržų g. 3, Tubelių kaimas, Lukšių seniūnija, Šakių rajonas (žemėlapis)
 4. MARIJAMPOLĖ lapkričio 20 d., viešbučio „MERCURE“ konferencijų centro salė VILNIUS, adresu J.Basanavičiaus a. 8, Marijampolė (žemėlapis)
 5. UTENA lapkričio 26 d., Viešbučio „ANGELAS“ konferencijų salė, adresu Aukštaičių g. 2, Utena (žemėlapis)
 6. ŠILUTĖ lapkričio 27 d., H. ŠOJAUS konferencijų centras, adresu Lietuvininkų g. 4, Šilutė (žemėlapis)
 7. LAZDIJAI gruodžio 11 d., Lazdijų švietimo centro konferencijų salė, adresu Seinų g. 1, Lazdijai (žemėlapis)