Mokymo paslaugos

Mokymo paslaugos teikiamos nuo 2011 metų įvairios teisinės formos juridinių asmenų darbuotojams:

  • Viešojo sektoriaus subjektų finansų tarnybų darbuotojams: VSAFAS nuostatų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, taikymas. Duomenų pateikimo į VSAKIS procesų analizė, konsultacijos.
  • Viešojo sektoriaus atsakingiems darbuotojams: dokumentų rengimas, sutarčių sudarymas ir administravimas, viešosios sutartys, veiklos teisinis reguliavimas, viešojo administravimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymas.
  • Privataus sektoriaus atsakingų darbuotojams: sutarčių sudarymas ir administravimas, jų kontrolė, veiklos teisinis reguliavimas.