RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2022 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Mokymo programos tikslas –aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi rengiant 2022 m. finansines ataskaitas. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, jis bus papildytas atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

 Mokymų trukmė – 8 akad. valandos.

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA

Seminaras skirtas įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir pan.), kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise, jį apskaito pagal VSAFAS reikalavimus. Nuolat yra keičiamos nuostatos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose, todėl būtina peržiūrėti įstaigos turimo turto valdymo procedūras ir įvertinti ar vidiniuose įstaigos dokumentuose yra įtvirtinti visi šių teisės aktų pasikeitę reikalavimai. Nuo 2022 m. birželio 18 dienos galioja naujos inventorizacijos taisyklės, taigi būtina tinkamai pasiruošti metinei inventorizacijai.

 Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

 Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.