RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2023 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Mokymo programos tikslas – aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi rengiant 2023 m. finansines ataskaitas. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, jis bus papildytas atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

 Mokymų trukmė – 8 akad. valandos.