DARBO SANTYKIŲ IR DARBO APMOKĖJIMO AKTUALIJOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE

Mokymo programos tikslas – aptarti Darbo kodekso nuostatas tiek, kiek jos reikalingos darbo užmokestį skaičiuojantiems asmenims, pagal įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie sudarytas sutartis, suteiktas atostogas (kasmetines ir tikslines), darbą esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą naktį. Vidutinis darbo užmokestis. Darbo kodekso pasikeitimai po 2022-08-01. Papildoma tema – biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo apžvalga.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO TAIKYMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE NUO 2022-05-01

Seminaras skirtas apskaitos tvarkytojams, vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims, kurie turi teisę priimti sprendimus dėl apskaitos procesų organizavimo, turto valdymo, vidaus kontrolės įgyvendinimo viešojo sektoriaus subjektams.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.