2020 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Seminaras skirtas VSAFAS aptarimui, bei ūkinių operacijų ir kitų apskaitos  situacijų praktinei analizei, kad būtų užtikrintas sėkmingas 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įkėlimas į VSAKIS.

Informacijos apie pasikeitimus VSAKIS, buvusias klaidas, pateikimas, klaidų VSAKIS duomenyse prevencijos analizė.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje

RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2020 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Trukmė – 6 akademinės valandos.

Forma – NUOTOLINIS

Mokymo programos tikslas –aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi 2020 metais ir įsigalios 2021 metais. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, todėl jis gali keistis atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

DARBO SANTYKIŲ IR DARBO APMOKĖJIMO AKTUALIJOS PO 2020-08-01

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Mokymo programos tikslas –

aptarti Darbo kodekso nuostatas tiek, kiek jos reikalingos darbo užmokestį skaičiuojantiems asmenims, pagal įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie sudarytas sutartis, suteiktas atostogas (kasmetines ir tikslines), darbą esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą naktį. Aptarti išskaitų (mokesčių ir kitų išlaidų) teisines reguliavimo sritis. Įvertinti, ką turi žinoti darbo užmokesčio skaičiuotojas, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio reguliavimą. Aptarti vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo aktualijas.