Pasibaigęs

2023 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

MOKYMO PROGRAMA

Seminaras skirtas aptarti duomenų į VSAKIS pateikimo eigai, pateikti aiškinamojo rašto lentelių pildymo tvarką. Išanalizuoti dažniausiai nustatomas klaidas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

2023 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS Read More »

DARBO APMOKĖJIMO IR KITŲ IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE

MOKYMO PROGRAMA

Mokymų tikslas – aptarti Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą kuris įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 8 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

DARBO APMOKĖJIMO IR KITŲ IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE Read More »

DARBO APMOKĖJIMO IR KITŲ IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

MOKYMO PROGRAMA

Mokymų tikslas – aptarti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 naują redakciją, kuri įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 8 akad. valandos.

DARBO APMOKĖJIMO IR KITŲ IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE Read More »