Pasibaigęs

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA

Seminaras skirtas įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir pan.), kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise, jį apskaito pagal VSAFAS reikalavimus. Nuolat yra keičiamos nuostatos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose, todėl būtina peržiūrėti įstaigos turimo turto valdymo procedūras ir įvertinti ar vidiniuose įstaigos dokumentuose yra įtvirtinti visi šių teisės aktų pasikeitę reikalavimai. Nuo 2022 m. birželio 18 dienos galioja naujos inventorizacijos taisyklės, taigi būtina tinkamai pasiruošti metinei inventorizacijai.

 Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

 Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

DARBO SANTYKIŲ IR DARBO APMOKĖJIMO AKTUALIJOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE

Mokymo programos tikslas – aptarti Darbo kodekso nuostatas tiek, kiek jos reikalingos darbo užmokestį skaičiuojantiems asmenims, pagal įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie sudarytas sutartis, suteiktas atostogas (kasmetines ir tikslines), darbą esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą naktį. Vidutinis darbo užmokestis. Darbo kodekso pasikeitimai po 2022-08-01. Papildoma tema – biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo apžvalga.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.