KĄ TURI ŽINOTI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO VADOVAS ORGANIZUOJANT FINANSINĘ VEIKLĄ IR DARBO SANTYKIUS

Siūloma mokymo programa skirta viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių įstaigų) vadovams. Mokymų metu bus aptariama kokią vadovo atsakomybę apibrėžia Civilinis kodeksas, Biudžetinių įstaigų įstatymas, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas ir kiti teisės aktai. Pateikiama kokie lokaliniai teisės aktai turi būti įstaigoje, kad sklandžiai būtų organizuojama įstaigos finansinė veikla.

Ne maža dalis vadovo funkcijų sudaro ir darbo santykių organizavimas. Todėl seminaro metu bus aptariamas individualių darbo santykių reglamentavimas: priėmimas, darbo sutarties sąlygos, poilsis, atleidimas. Taip pat neatsiejama darbo santykių dalis – darbo apmokėjimas: darbo apmokėjimo sistemos parengimas.

Užsiėmimų metu bus galimybė išnagrinėti konkrečias dalyvių pateiktas situacijas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos. Mokymai vyks ZOOM platformoje

2021 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Seminaras skirtas supažindinti su nauja VSAKIS aplinka, kitais dėl naujos aplinkos atsiradusiais pokyčiais, aptarti duomenų į VSAKIS pateikimo eigai, pateikti aiškinamojo rašto lentelių pildymo tvarką. Išanalizuoti dažniausiai nustatomas klaidas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos

Mokymai vyks kontaktiniu būdu ir ZOOM platformoje.